Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Świadczenia pieniężne przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatela Ukrainy.

Utworzono dnia 28.03.2022

Świadczenia pieniężne przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatela Ukrainy.

O świadczenie może ubiegać się osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo domowe, która zapewniła zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. Wysokość świadczenia ustalona została na kwotę 40 zł za osobę dziennie.

 

Świadczenie jest przyznawane na podstawie złożonego wniosku, za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą wojewody, może zostać przedłużony.

Wniosek o przyznanie świadczenia wraz z kartą osoby przyjętej do zakwaterowania należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia tel. 71 312-81-01, e.mail  zawonioa_gops@pro.onet.pl.

 

Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia.

 

Ośrodek może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

 

Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi lub gdy we wniosku podano nieprawdę.

*Pomoc przyznaje się na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz.U. z 2022 poz. 605).

Wnioski:

Wniosek o świadczeniepieniężne zazapewnienie zakwaterowaniaiwyżywienia obywatelomUkrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytoriumUkrainy. 

Załącznik do wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

 

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 87

W poprzednim tygodniu: 89

W tym miesiącu: 255

W poprzednim miesiącu: 388

Wszystkich: 28603