Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Świadczenia Rodzinne

ŚWIADCZENIAMI RODZINNYMI SĄ:

- zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;

- świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne;

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka  (tzw. becikowe).

Świadczenia rodzinne przysługują osobom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy,  w którym otrzymują świadczenia rodzinne chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. W przypadku wyjazdu za granicę Rzeczypospolitej Polskiej członka rodziny osoba pobierająca świadczenia rodzinne zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie organ wypłacający świadczenia rodzinne.

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31